Cookie gebruik

Hiermee vragen wij uw toestemming om cookies te plaatsen op uw computer. Daarmee ondersteunt u ons om u de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Door op "Sluiten" te klikken, staat u ons toe om cookies te gebruiken. Indien u cookies weigert, u niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. U kunt uiteraard altijd uw instellingen aanpassen. Instructies hiervoor kunt u hier vinden.

 

Verklaring gegevensbescherming

Verantwoordelijke eenheid

BSH Hausgeräte GmbH [Company Name], Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich [Address] („We“ in this notification) as the operator of this website http://www.bsh-group.com/ [website URL] („BSH Group“) [Name of the Website] is the responsible body for the handling of personal data of users of the BSH Group information services („You“).
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. We hebben alle technische en organisatorische maatregelen getroffen opdat wijzelf en onze dienstenaanbieders de voorschriften inzake gegevensbescherming zouden naleven.
In overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming (Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) geven we hieronder meer informatie over het type, de omvang en de doelstellingen van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens die we hebben verkregen in verband met uw gebruik van BSH Home Appliances.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Dit soort gegevens kan bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer zijn. Door het gebruik van cookies (zie Uitgebreid gedeelte, 1) die niet rechtstreeks verband houden met uw identiteit, kunnen wij informatie verzamelen over hoe u bv. BSH Home Appliances gebruikt, waaronder persoonsgegevens. . Indien zulke informatie is gebaseerd op een gebruikersspecifieke identificatie, kan ze worden verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die alleen worden samengevoegd, d.i. gegroepeerd in grotere, niet verwerkbare eenheden, samengevat, verzameld en geëvalueerd.

3. Verzameling en verwerking van gegevens

U kunt de informatiedienst van BSH Home Appliances gebruiken zonder uw identiteit vrij te geven. Welke gegevens wij standaard verzamelen wanneer u de informatiedienst gebruikt, staat hieronder beschreven onder “Loggegevens van webserver” en “Gebruikersprofielen met pseudoniemen”.
Indien u zich registreert voor een van onze gepersonaliseerde diensten (bv. myBosch) of een product bestelt (bv. in de E-shop) vragen wij uw naam en andere persoonsgegevens, zie “Registratie op BSH Home Appliances”.
Door u opgegeven persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de doelstellingen waarvoor u ons deze gegevens hebt bezorgd. Zo gebruiken wij de door u in het contactformulier opgegeven gegevens om uw aanvraag te verwerken. Geregistreerde gebruikers kunnen kosteloos de gegevens die ze bij hun registratie hebben opgegeven op elk ogenblik wijzigen of verwijderen. Daarnaast kunnen we u ook op elk ogenblik alle details bezorgen over de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld. Op uw verzoek zullen we uw persoonsgegevens dan corrigeren of verwijderen, tenzij er verplichte bewaarperiodes gelden. BSH Home Appliances gebruikt geen persoonsgegevens zonder uw ondubbelzinnige toestemming. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

4. Loggegevens van webserver

Wanneer u de informatiedienst van BSH Home Appliances gebruikt, is uw webbrowser technisch geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens ("loggegevens") naar onze website te verzenden, die wij dan opslaan in logbestanden:
•Datum van toegang
•Tijdstip van toegang
•URL van de verwijzende website
•Gevonden bestand
•Verzonden volume
•Browsertype en -versie
•Besturingssysteem
•IP-adres
•Domeinnaam van uw internetprovider
Dit zijn uitsluitend gegevens waarmee we u niet kunnen identificeren. Wij hebben deze gegevens nodig voor technische doeleinden zodat we de door u opgevraagde content correct kunnen leveren; wanneer u websites bezoekt is het onvermijdelijk dat deze gegevens worden verzameld. De loggegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden zodat wij onze website en de onderliggende technologie kunnen verbeteren; daarna worden deze gegevens verwijderd.De loggegevens worden afzonderlijk opgeslagen (dus niet samen met de onder punt 5 genoemde gegevens), die worden verzameld in het kader van uw gebruik van de informatiedienst van BSH Home Appliances.

5. Gebruikersprofielen met pseudoniemen

Wij gebruiken cookies en traceerpixels om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de informatiedienst (inclusief nieuwsbrieven) in het kader van reclame en marktonderzoek en om de informatiedienst van BSH Home Appliances af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van deze gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruikersprofiel gebeurt anoniem met een ID-cookie.
We creëren en bewaren deze gebruikersprofielen alleen in anonieme vorm en koppelen ze niet aan uw naam of andere gegevens, zoals uw e-mailadres, die uw identiteit kunnen vrijgeven.
We verzamelen gebruiksgegevens en maken gebruikersprofielen aan met behulp van Adobe Analytics van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ierland ("Adobe"). Informatie over uw gebruik van de informatiedienst van BSH Home Appliances wordt verstuurd naar servers van Adobe, waar ze wordt geanalyseerd en naar ons wordt teruggestuurd als cumulatieve gegevens om trends in het algemene gebruik van de website te meten.
U mag bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gebruiksgegevens en tegen het aanmaken van een dergelijk anoniem gebruikersprofiel (afmelden). U kunt dit doen op de afmeldingspagina van Adobe. Raadpleeg de officiële documentatie van Adobe voor de werking van cookies en afmeldopties in Adobe Analytics op: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
En / Of
To capture the usage data and to create the user profiles, we use the service Google Analytics of Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
The processing of data occurs in the United States, a country outside the scope of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ L. 281 p 31). The information about your use of the BSH Group website will be transmitted to Google server, analyzed and given as cumulative data back to us, expressing trends in general site usage.
You are entitled to object to the gathering of your usage data and to the creation of an anonymized usage profile of this sort (opt-out). You can declare your objection to this on Google's opt-out website. For the functioning of the cookies and opt-out options in Google Analytics, please see the official documentation supplied by Google at the following URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
We use another service provided by Google Inc., the remarketing. When you have already visited our websites, online services and you are interested in our offers, you will be addressed again through targeted advertisement on the sites of the Google Partner Network. The insertion of advertisement is done through the usage of cookies. Using the text files your user behavior can be analyzed when you visit the site and then used for targeted product recommendations and interest-based advertisement.
If you prefer not to receive interest-based advertisement, you can disable the use of cookies by Google for this purpose, by visiting the page https://www.google.de/settings/ads/anonymous?sig=ACi0TCj1Uvs5qRC0bvLr7WOt4c8oY-elMwfSYVgU2EZpG4D8YwNLrT_EzmvZZuvrIwFrGrBUkULxujNcTtyVwlEUYThRHo9y7A&hl=en.

6. Gegevens doorsturen naar derden

Wij werken met een reeks verschillende dienstenaanbieders om de informatiedienst van BSH Home Appliances te leveren Op voorwaarde dat deze dienstenaanbieders gebonden zijn aan onze instructies bij het verwerken van gegevens, zoals de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, hebben deze externe partijen uw toestemming niet nodig om uw gegevens te verwerken.
Indien de bepalingen inzake gegevensbescherming in andere gevallen bepalen dat wij uw toestemming nodig hebben om de persoonsgegevens van gebruikers van de informatiedienst van BSH Home Appliances aan de dienstenaanbieders te bezorgen, zullen wij u hiervan in kennis stellen en uw gegevens niet doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming.

7. Registratie op BSH Home Appliances Wanneer u zich registreert voor onze gepersonaliseerde diensten, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens. Tijdens het registratieproces voor bv. myBosch en E-shops vragen wij u de volgende gegevens op te geven:

Wanneer u zich registreert voor onze gepersonaliseerde diensten, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens. Tijdens het registratieproces voor bv. myBosch en E-shops vragen wij u de volgende gegevens op te geven:


Verplichte informatie:
• Begroeting
• Voornaam en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Paswoord

Facultatieve informatie:
• Gsm-nummer
• Geboortedatum
• Answering the question „How did you hear about Bosch?“
• Grant consent to receipt advertising.


If you are registered, you can access content and services that we offer to registered users only. Registered users also have the option to change or delete data given during the registration at any time. In addition, we can also provide all details regarding the personal information we have collected about you at any time. At your request we will correct or delete information held about you, unless there are statutory retention periods. To contact us in this regard, please use the contact information provided at the end of this Data Privacy Statement.

8. Provision of paid services (purchase in the supplies-webshop)

To provide paid services (such as purchase orders in the supplies-Webshop) there is the requirement for additional data to be provided to us, such as payment details. To protect your data during the transmission we use current state of the art encryption methods (e.g. SSL) via HTTPS.
Shopping at the supplies-webshop is available with and without registration.


8.1 Purchase without registration

With a purchase in the supplies-Webshop without registration, we collect the following data:
• Salutation, first name, last name, street name, house number, postal code, city
• E-mailadres
• Billing data (depending granted by us and selected payment by the user)
Optional to you entering of following additional data:
• Telefoonnummer
• Gsm-nummer
We use this information solely to handle the order and to contact you in case of questions.

8.2 Purchase with registration

Having registered (see 7.) and you then wish to purchase as a registered user, then we store data as mentioned in 4., 5., 7. and
8,1:
• time and extent of all purchases as a registered user (incurred history purchases).

9. nieuwsbrief

When signing up for subscription of our newsletter, the data you provide will be used exclusively for this purpose.
For an effective registration we require your name and a valid e-mail address. To verify that an application is made by the real owner of an e-mail address; we use the "double-opt-in" method. For this purpose, we record the order of the newsletter, the sending of a confirmation e-mail and the receipt of the hereby requested answer. The data will be used exclusively for sending newsletters and not shared with third parties.
The consent to the processing of your personal data and the subsequent use for the dispatch of newsletters can be revoked at any time. In each newsletter you will find an appropriate link. You can also unsubscribe directly on BSH Group at any time or tell us your request via the contact corresponding options specified at the end of this document.

10. Contact form

On contacting us by e-mail or contact form, the details you provide will be stored and used for the purpose of processing your request and for possible follow-up questions.

11. Data of minors

Minors should not transmit personal data to us without consent of their parents or guardians.

12. Links naar andere websites

The Information Service contains links to other websites. We have no influence on the compliance or non-compliance of the operators of these sites with the data protection provisions.

13. Right to information and to the correction, deletion and blocking of data

Please address any questions on data protection or applications for the correction, blocking or deletion of
your personal data directly to the contact persons specified in the site's legal notice.

14. Changes to this data protection notification

This data protection notice will be amended, if necessary, in order to communicate any changes to our services that are of relevance to data protection, e.g. where new services are introduced or in order to meet current legal requirements.

15. Contact

If you have any questions about data protection, please send us an e-mail using following e-mail address:
Mr. Thomas Barth
Chief Data Privacy Officer BSH Group
Chief Information Security Officer BSH Group
Data Protection and Information Security
BSH Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
D-81701 München
E-mail: BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com
Above Data Privacy Statement is valid as of: February 19, 2015

16. Cookies

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de server van de webpagina op uw harde schijf worden geplaatst. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens, bijv. het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem op uw computer en uw internetverbinding.
Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het besturen van programma´s of het besmetten van uw computer met virussen. Met de in cookies opgeslagen informatie kunnen wij de navigatie vereenvoudigen, de juiste weergave mogelijk maken en/of het gebruik van een website in kaart brengen.
De door ons verzamelde gegevens mogen in geen enkel geval zonder uw toestemming worden gedeeld met derden.
Natuurlijk kunt u er altijd voor kiezen onze website te bekijken zonder cookies. Internetbrowsers zijn altijd zo ingesteld dat ze cookies toestaan. U kunt het gebruik van cookies op ieder gewenst moment in uw browserinstellingen deactiveren. Gebruik de help-functie van uw internetbrowser om te achterhalen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige opties op onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies uitschakelt.

17. Use of social plug-ins as part of social media

[Facebook]
BSH Group uses social plug-ins ("plug-ins") from the social network Facebook.com, which is operated by Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). The plug-ins are identified with the Facebook logo or the suffix "Facebook", "like", or "share".
If you visit a page on our website that contains such plug-ins, they are initially disabled. The plug-ins are not enabled until you click the button that is provided. By enabling the plug-ins, you establish the connection to Facebook and declare your consent to the transmission of data to Facebook. If you are logged into Facebook, Facebook can associate the visit with your Facebook account. If you press the respective button, the corresponding information is transmitted directly to Facebook by your browser and stored there.
For information about the scope and purpose of data collection, the further processing and use of the data by Facebook, your rights and the settings you can configure to protect your privacy, please refer to the Facebook Data Protection Notice.
If you do not want Facebook to collect data about you via our website, you have to log out of Facebook before visiting our site.

[Google+]
BSH Group uses social plug-ins ("plug-ins") from the social network plus.google.com, which is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). The plug-ins are identified with the Google+ logo or the suffix "Google+" or “Google plus”, or "+1".
If you visit a page on our website that contains such plug-ins, they are initially disabled. The plug-ins are not enabled until you click the button that is provided. By enabling the plug-ins, you establish the connection to Google and declare your consent to the transmission of data to Google. If you are logged into Google+, Google can associate the visit with your Google+ account. If you press the respective button, the corresponding information is transmitted directly to Google by your browser and stored there.
For information about the scope and purpose of data collection, the further processing and use of the data by Google+, your rights and the settings you can configure to protect your privacy, please refer to the Google Data Protection Notice.
If you do not want Google to collect data about you via our website, you have to log out of Google+ before visiting our site.

[YouTube]
BSH Group gebruikt het YouTube videoplatform van YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube is a platform that enables playback of audio and video files.
When you load a page on our website, the integrated YouTube player establishes a connection to YouTube in order to ensure the technical transmission of the video or audio file. When the connection to YouTube is established, data is transferred to YouTube.
For information about the scope and purpose of data collection, the further processing and use of the data by YouTube and your rights and the settings you can configure to protect your privacy, please refer to the YouTube Data Protection Notice.

[Twitter]
BSH Group uses social plug-ins ("plug-ins") of the social network Twitter, which is operated by Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). The plug-ins are identified with a Twitter logo or the suffix "tweet".
If you visit a page on our website that contains such plug-ins, they are initially disabled. The plug-ins are not enabled until you click the button that is provided. By enabling the plug-ins, you establish the connection to Twitter and give your consent to the transmission of data to Twitter. If you are logged into Twitter, Twitter can associate the visit with your Twitter account. If you press the respective button, the corresponding information is transmitted directly to Twitter by your browser and stored there.
For information about the scope and purpose of data collection, the further processing and use of the data by Twitter, your rights and the settings you can configure to protect your privacy, please refer to the Twitter Data Protection Notice.

MyBosch

Registreer je nu gratis en geniet van tal van voordelen zoals -10% korting op de volledige Bosch eShop.

Onze service

De Bosch-consulenten beantwoorden al uw vragen van maandag tot en met vrijdag, van 8u tot 17u30

+49 89 4590-00

bosch-infoteam@bshg.com

Ontdek Bosch

Ontdek kwaliteit, perfectie en betrouwbaarheid.

Bosch-verdeler?

Bent u op zoek naar een Bosch-verdeler?