Vertraging in leveringen

Als gevolg van de grote vraag naar onze toestellen en problemen met de beschikbaarheid van onderdelen bij onze toeleveranciers, is de levering van een aantal van onze toestellen momenteel vertraagd of zijn toestellen in sommige gevallen niet leverbaar.

Meer informatie
Informatie over leveringen
Huishoudelektro
Inloggen/account maken

Retourrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering bij de Klant. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BSH via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant kan een aankoop naar BSH terugsturen of terugbrengen indien: het Product minder dan 14 dagen geleden geleverd werd. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering indien het Product beschadigd of gebruikt is. BSH kijkt de staat van het teruggestuurde Product na en bepaalt aan de hand daarvan wat de waardevermindering is.

Gevolgen van de herroeping: Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die zij/hij tot op dat moment heeft gedaan, exclusief betalende transportkosten en/of de waardevermindering, zoals hierboven bepaald werd. BSH betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal BSH de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. BSH behoudt zich het recht voor om geen cash terugbetalingen te verrichten.

BSH heeft het recht te mogen wachten met terugbetaling tot BSH de goederen heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De kosten voor het terugsturen zijn afhankelijk van de aard van het toestel en zullen ten laste zijn van de Klant. BSH zal bij ontvangst van de mededeling om de overeenkomst te herroepen ofwel de goederen terug te nemen de klant informeren over de kosten van terugname en op welke wijze deze zullen teruggenomen worden. Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen wordt de levering geacht aanvaard te zijn door de Klant. Er zijn geen uitzonderingen op het herroepingsrecht van toepassing.

Modelformulier voor herroeping