Gebruik van cookies

Beste bezoeker, hiermee vragen wij jouw toestemming om cookies te plaatsen op jouw computer. Daarmee ondersteun je ons om de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Sta ons toe om cookies te gebruiken. Indien je niet accepteert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet functioneren. Je kan uiteraard altijd jouw instellingen aanpassen.

Instellingen cookies

Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of meer toegankelijk voor jou zijn.

 

Retourrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop:

  • de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  • De Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt
  • De Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BSH via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.bosch-eshop.com. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal BSH de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die zij/hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de Klant keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BSH op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van BSH terug. BSH betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal BSH de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. BSH behoudt zich het recht voor om geen cash terugbetalingen te verrichten.

BSH heeft het recht te mogen wachten met terugbetaling tot BSH de goederen heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan BSH heeft medegedeeld, aan BSH of aan GLS te overhandigen. De Klant is op tijd als de Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

BSH zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen.

Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen wordt de levering geacht aanvaard te zijn door de Klant.

Modelformulier voor herroeping

Wat zou uw leven eenvoudiger maken?

Laat het ons weten! Hoe? Simpel:

  • Vul de online vragenlijst in (2 à 4 minuten)
  • Alle vragen beantwoord? Druk op “Beëindigen”
  • Ontvang een kortingscode ter waarde van 10 euro op uw volgende aankoop in onze eShop

Vul nu de vragenlijst in